Scenariusze

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców w grupie dzieci 4-letnich „Ananaski”

Temat: „Kraina smoków” Cele ogólne: wdrażanie do uważnego słuchania rozwijanie umiejętności matematycznych kształtowanie umiejętności społecznych Cele szczegółowe: rozwijanie umiejętności uważnego

Scenariusz zajęcia diagnozującego dojrzałość szkolną

Nauczyciel: Małgorzata Klimek Grupa wiekowa: 6 – latki “Umizuchy” Data: 14.11.2018 r. Temat: “Co potrafią Umizuchy”- zadania sprawdzające wiadomości i

Scenariusz zajęcia plastycznego w grupie dzieci 4-letnich

Temat: „Nasze godło – Biały Orzeł” Cele kształtowanie poczucia przynależności narodowej i postawy patriotycznej; omówienie wyglądu godła Polski, rozwijanie poczucia

Scenariusz wieczornicy patriotycznej: „WĘDRÓWKI MAŁEJ KAROLINKI”

z udziałem zaproszonych gości, rodziców z dziećmi i absolwentów naszego przedszkola Powitanie gości przez p. dyrektor Wstęp Był taki smutny

Scenariusz poranku wielkanocnego p.t. “Malowane święta”

Powitanie: 1. Witajcie goście i widzowie mili Coście się tutaj dzisiaj zgromadzili. Chciałabym, aby to spotkanie w pamięci wam zostało,

Konspekt zajęć w grupie 3-latków “W krainie kolorów” – zabawy ruchowo-muzyczno-plastyczne

Temat: “W krainie kolorów” – zabawy ruchowo-muzyczno-plastyczne Cele ogólne: utrwalenie nazw kolorów podstawowych, kształcenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, rozwijanie sprawności manualnych.

Konspekt zajęć w grupie 4 latków – “Czerwony Kapturek” – zabawy twórcze

Temat: „Czerwony Kapturek” – zabawy twórcze. Cele: rozwijanie ekspresji twórczej dzieci; stwarzanie sytuacji pozwalających na twórcze działanie; wdrażanie do zgodnej

Scenariusz zajęcia w grupie dzieci 3-letnich – wizyta w Grzecznościowie

Temat: Wizyta w Grzecznościowie Cele: Dziecko: zna i używa zwrotów grzecznościowych właściwych do sytuacji w życiu codziennym, rozwiązuje zagadki słowne,

Scenariusz zajęcia “Święto pieczonego ziemniaka”

Temat: “Święto pieczonego ziemniaka” Termin realizacji: 25.09.2014 Cele ogólne: poszerzanie wiedzy na temat ziemniaków, zintegrowanie dzieci poprzez aktywną współpracę i

“Podróż po KRAINACH” – wykonywanie zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności dzieci

Scenariusz zajęcia diagnozującego z udziałem rodziców w  grupie dzieci 5-letnich “Kotki” Termin realizacji: marzec 2014 Cele: Doskonalenie umiejętności niezbędnych do nauki

“Potrafię już ważyć” – zabawa w eksperymentowanie

Konspekt zajęć w grupie 5 latków Termin realizacji: styczeń 2014 Cel ogólny: stwarzanie sytuacji edukacyjnych motywujących dzieci do ważenia różnych przedmiotów,

Scenariusz zajęcia diagnozującego w grupie dzieci 5-letnich z zakresu znajomości figur geometrycznych

Zabawy figurami geometrycznymi – odwzorowywanie kształtów poznanych figur geometrycznych Cel ogólny:  stwarzanie sytuacji edukacyjnych motywujących dzieci do manipulowania figurami geometrycznymi.

Scenariusz zajęcia diagnozującego w grupie dzieci 5 letnich

Październik 2013 Czy potrafię? – diagnoza umiejętności dzieci. Cele: rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie słuchu fonetycznego, kształtowanie umiejętności jakościowo – ilościowych,

Scenariusz zajęcia diagnozującego w grupie dzieci 6-letnich zakresie kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania

Temat: „Jesienne potyczki” Cele: Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i umiejętności wypowiadania się na określone tematy Wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego Doskonalenie

Scenariusz zajęcia z zakresu działalności plastycznej z grupą dzieci 3-4-letnich

Scenariusz zajęcia dla dzieci czteroletnich na temat: „Walentynkowe serce” Prowadząca: mgr Anna Mateuszak Data: 14.02.2013 r. Cel ogólny: Kształtowanie wrażliwości na

Scenariusz spotkania z rodzicami z okazji świąt Bożego Narodzenia – 19.12.2012 r.

Słuchanie wiersza J. Ficowskiego „Przed gwiazdką” Zabawa „Na podaną sylabę” – nauczyciel podaje pierwsze sylaby nazw przedmiotów, jakie dzieci mogłyby otrzymać w prezencie

Konspekt zajęć w grupie 6-latków

Temat: „Jesień i jej skarby” – działania twórcze. Cele: Ogólny: kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Szczegółowe: wyrabianie wrażliwości

Konspekt zajęć 3-latki “Mam prawo…”

Temat: Mam prawo… Cele: Dowiadywanie się o swoich prawach do wyboru zabawy i uczestniczenia w niej. Przestrzeganie umów, praw dotyczących

Scenariusz zajęcia w grupie dzieci 6-letnich – aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss

„Pizzicato” z baletu „Sylwia czyli nimfa Diany” Leo Delibesa Cele ogólne: Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji muzycznej. Rozbudzanie zainteresowania grą na

Scenariusz zajęć propagujących sport w grupie dzieci 4-letnich

Temat: Zabawy propagujące sport na podstawie wiersza H. Świąder pt. “Sport to zdrowie”. Cel ogólny: Zachęcenie do aktywności ruchowej i

Scenariusz zajęć w grupie 5-latków

Temat: „Wycieczka do lasu” – ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej Cel główny: diagnozowanie niektórych sprawności i umiejętności dzieci Cele

Scenariusz zajęcia plastycznego w grupie dzieci 4-letnich

Temat: „Wazon z kwiatami” – malowanie gąbką na mokrej powierzchni Cele: zastosowanie nowej techniki malarskiej- malowania gąbką próby pomalowania tła

Cykl 3 Relaksacja

Cele: odreagowanie napięć psychiczno-fizycznych przez takie formy muzyczne jak: silna emisja głosowa, rytmizacja tekstu, taniec indywidualny; odzwierciedlenie swoich stanów emocjonalnych

Cykl 2 Złość

Teksty pomocnicze dla nauczyciela Każdy człowiek się złości i mały i duży. To naturalne uczucie, które obok niektórych negatywnych i niszczących skutków,

Cykl 1 Uczucia

Teksty pomocnicze dla nauczyciela Każdy z nas przeżywa różne uczucia. Są one reakcjami naszego organizmu, naszej psychiki na otaczający nas

Wszystkie UCZUCIA można zaakceptować. Pewne DZIAŁANIA należy ograniczyć.

Przygotowała: Mariola Pieńkowska Scenariusz zabaw i zajęć przeprowadzonych z dziećmi 6-letnimi Cele: Poznawanie i nazywanie przez dzieci swoich stanów emocjonalnych

Konspekt zajęć GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ z przewagą gier i zabaw dla dzieci 5-6-letnich

Zadania: wzmocnienie mięśni wysklepiających stopy, odciążenie kręgosłupa od ucisku  osiowego wzmocnienie mięśni brzucha, prostownika grzbietu, mięśni ściągających łopatki. Miejsce zajęć:

„W królewstwie KRÓLA MACIUSIA” – przestrzeganie praw dzieci w zabawach

Cele: poznanie  przez  dzieci  swoich  praw, wdrażanie  dzieci  do  nazywania  i  wyrażania  uczuć  swoich  i innych, budzenie  i  wyzwalanie  spontanicznej 

Konspekt zabaw wg metody C. ORFFA

Cele: utrwalenie poznanych melodii i piosenek wyzwalanie u dzieci samoekspresji i inwencji twórczej rozwijanie koordynacji słowno-ruchowo–muzycznej Pomoce: kaseta magnetofonowa z

Konspekt zabaw z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci 5 – 6 lat

Zadania: wdrażanie do przyjmowania skorygowanej postawy, rozwijanie  pojemności płuc, wzmacnianie mięśni wysklepiających stopy. Miejsce zajęć: sala gimnastyczna. Czas zajęć: 30

Zabawy z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci 5-6-letnich

Zadania: wzmacnianie mięśni grzbietu i klatki piersiowej. Cel: wyrabianie umiejętności przyjmowania poprawnych pozycji w siadzie skulnym, podpartym, leżeniu tyłem i

Scenariusz zajęć ruchowych z wykorzystaniem chusty animacyjnej

TEMAT:  „Podróż do krainy wiecznych śniegów”. Scenariusz z wykorzystaniem chusty animacyjnej opracowany przez  Małgorzatę Klimek na podstawie książki „Zabawy z chustą” pod

Scenariusz zajęć zabaw ortofonicznych w grupie dzieci 3-letnich

Temat: “Pani Wiosna zaprasza” – zabawy ortofoniczne. Cele: utrwalenie wyglądu i nazw niektórych zwierząt, ćwiczenie narządów mowy poprzez naśladowanie głosów

Scenariusz zajęć w grupie 4-latków

Temat: „Co się zmieniło?” na podstawie „Opowiadania o dziewczynce, która pocałowała bałwanka”. Cele ogólne: rozwijanie myślenia i pełnych wypowiedzi dzieci.

Scenariusz zajęć prowadzonych w grupie 4-5-letniej

Temat: “Dobre i złe emocje u dzieci”. Cel głowny: kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i emocji. Cele szczegółowe: rozpoznawanie przyczyn wściekłości

Scenariusz zabawy w formie opowieści ruchowej (gr. 5-latków)

Temat: Jesenny spacer Cel główny: kształtowanie orientacji w przestrzeni i spostrzegawczości, rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy. Cele operacyjne:

Scenariusz zajęć zabaw manualnych w grupie dzieci 3-letnich

Temat: “Zaczarowane paluszki” – zabawy manualne. Cele: zapoznanie z zabawami paluszkowymi, ćwiczenie zdolności manualnych, pamięci ruchowej, stworzenie możliwości przeżycia pozytywnych
Skip to content