Scenariusze

Scenariusz zajęcia plastycznego w grupie dzieci 4-letnich

Temat: „Nasze godło – Biały Orzeł”

Cele

 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej i postawy patriotycznej;
 • omówienie wyglądu godła Polski,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli
 • zapoznanie ze sposobem wykonania pracy- Godła Polski
 • rozwijanie koncentracji, uwagi- uważnego słuchania i wykonywania poleceń
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowej
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych dzieci

 Metody pracy z dziećmi:

 • czynne
 • oglądowe
 • słowne

Formy organizacyjne pracy z dziećmi:

 • zbiorowa;
 • indywidualna;

Przebieg

 1. Wiersz- zagadka

Czy wiesz jaki to znak, w czerwonym polu biały znak?

Wiem-  odpowiedział Jędrek mały.

To jest znak Polski…

 1. Burza mózgów – szukanie odpowiedzi na pytania Co to znaczy, że Orzeł Biały jest to symbol Polski? Gdzie on jest wykorzystywany? Gdzie go możemy zobaczyć?
 2. Pokazanie dzieciom różnych dokumentów, na których użyto znaku orła jako symbolu Polski (paszport, dowód osobisty, książeczka wojskowa, świadectwo szkolne)
 3. Opis godła na podstawie ilustracji
 4. Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy – pokaz z jednoczesnym opisem słownym:
  • ułożenie orła z 3 części (jest niepełny)
 • wspólne ustalenie jakich elementów orła brakuje
 • doklejenie korony
 • domalowanie białą farbą skrzydeł poprzez odbicie rąk
 1. Praca dzieci z ponowną instrukcją nauczyciela
 2. Porządkowanie sali
 3. Omówienie i ocenienie prac dzieci

 opracowała M. Pieńkowska

Skip to content