Scenariusze

Konspekt zajęć w grupie 3-latków “W krainie kolorów” – zabawy ruchowo-muzyczno-plastyczne

Temat: “W krainie kolorów” – zabawy ruchowo-muzyczno-plastyczne

Cele ogólne:

 • utrwalenie nazw kolorów podstawowych,
 • kształcenie koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnych.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • zna i rozróżnia kolory : żółty, niebieski, czerwony, zielony i inne,
 • rozwiązuje zagadki o kolorach,
 • wymienia kolory, o których mowa w piosence,
 • reaguje na sygnały słowne i dźwiękowe,
 • rozwija sprawności manualne,
 • zna technikę plastyczną -origami  płaskie z koła;
 • potrafi kreślić rytmicznie pionowe kreski, w ruchu, przy muzyce.

Metody:

słowna, oglądowa, czynna, metoda aktywnego słuchania muzyki wg  B. Strauss, metoda Doroty Dziamskiej: “Edukacja przez ruch”.

Formy pracy:

z całą grupą, zespołowa, indywidualna.

Pomoce dydaktyczne:

Chusta animacyjna, zagadki, kolorowe kartki papieru, tamburyn, dla każdego dziecka- kółka w różnych kolorach, koperty, kolorowe piłeczki, obręcze, kartki, zielone kredki, klej, muzyka na płycie CD: (Idziemy na spacerek, Marsz Radeckiego, Dzieci malują, muzyka poważna- utwór “Kolory” C. Saint- Saensa, Epoi taj, taj.)

Przebieg:

1. Zabawa na powitanie „Mam taki kolor”.

Nauczyciel wita dzieci wypowiadając określone zdania. Dzieci, które czują się powitane, machają i dotykają rzecz we wskazanym kolorze. Witam dzieci, które:

mają dziś na sobie coś żółtego
mają dziś na sobie coś niebieskiego
mają dziś na sobie coś czerwonego
mają dziś na sobie coś zielonego

Nauczyciel demonstruje dzieciom plansze we wskazanym kolorze.

2. Zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej: “Idziemy na spacerek do krainy kolorów” wg. B. Strauss (Płyta CD nr 11)

3. Zabawa  “Odszukaj kolor…”

Nauczyciel gra na tamburynie. Dzieci spacerują wokół rozłożonej na podłodze chusty.

W przerwie na polecenie nauczyciela dzieci stają na odpowiednim kolorze chusty.

4. “W krainie kolorów” – rozwiązywanie zagadek o kolorach.

Nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnego rozwiązywania zagadek słownych. Dzieci rozwiązują zagadki i każdy indywidualnie wybiera koła w kolorze o którym mowa i podnosi do góry.

 • w jakim kolorze mają butki krasnoludki (czerwony)
 • powiedz, w jakim kolorze są gorące słońce i piasek nad morzem (żółty)
 • w tym kolorze jest niebo i morze (niebieski)
 • tego koloru szukaj na łące, jest nim trawa i żabki skaczące (zielony)
 • taki kolor ma marchewka i pomarańcza (pomarańczowy)
 • jakim kolorem pytam wszystkich maluje się fiołki lub śliwki (fioletowy)
 • gdy zimą śnieg pada przez dzień cały świat staje się nagle… (biały)

5. Zabawa “Jakiego koloru brakuje w krainie?”

Prezentacja kolorów za pomocą kolorowych piłek. Nauczyciel podnosi piłkę, dzieci określają nazwę koloru, chowa jedną z nich, dzieci mówią której brakuje.

6. Wspólne śpiewanie piosenki pt: “Dzieci malują” (Płyta CD nr 2)

1. Maluje Ola
żółtą cytrynę.
Chociaż jej nie je 
ma kwaśną minę.

2. Czerwona farba
w rękach Agaty,
będą czerwone
Agaty kwiaty.

3. Krzyś na niebiesko
kartkę pokrywa,
a może w lecie 
w morzu popływa?

Rozmowa na temat kolorów występujących w kolejnych zwrotkach piosenki.

7. Zabawa orientacyjno-porządkowa “Kolory do domu”.

Dzieci przed zajęciem przyklejają sobie małe koło, w wybranym kolorze: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym.

Nauczyciel rozkłada na dywanie duże obręcze w tych samych kolorach. Dzieci poruszają się swobodnie po sali, w rytm muzyki. Kiedy muzyka milknie, mają za zadanie ustawić się przy obręczy, w takim kolorze, jaki mają na ubraniu.

8. Zabawa plastyczna “Kolorowy kwiatek”.

Nauczyciel wyjaśnia sposób wykonania pracy. Dzieci stojąc kreślą pionowe kreski, zieloną kredką na kartce, raz jedną, raz drugą ręką, rytmicznie przy muzyce, poruszając się wokół stołu. Powstaje trawa wykonana przez wszystkie dzieci.

Dzieci siadają na krzesełkach. Z wyciętych kół wykonują kwiatka techniką origami, przyklejają go na trawie, przy dźwiękach muzyki.(Płyta CD nr 1).

9. Powrót z krainy kolorów piosenką ilustrowaną ruchem “Epoi taj taj…”  ( płyta CD nr 21)

10. Ewaluacja zajęć:

Co Wam się najbardziej podobało na zajęciach?

Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

11. Zorganizowanie wystawy prac dzieci.

Opracowała i przeprowadziła: Małgorzata Klimek

Skip to content