Scenariusze

Scenariusz zajęć zabaw ortofonicznych w grupie dzieci 3-letnich

Temat: “Pani Wiosna zaprasza” – zabawy ortofoniczne.
Cele:

 • utrwalenie wyglądu i nazw niektórych zwierząt,
 • ćwiczenie narządów mowy poprzez naśladowanie głosów zwierząt (miau, pi-pi, kle-kle; kum-kum).

Metoda:

 • czynna,
 • słowna,
 • oglądowa.

Forma:

 • zbiorowa,
 • grupowa.

Miejsce zajęć:

 • sala przedszkolna

Pomoce:

emblematy kotów, myszek, żab, bocianów, piosenka „Wiosno, wiosenko”, przebranie pani Wiosny dla nauczycielki, ilustracje kota, myszy, żaby, bociana.

Przebieg:

 1. Zapowiedź przyjścia gościa do przedszkola, zachęcenie do zaśpiewania piosenki „Wiosno, wiosenko”.
 2. Nauczycielka przebiera się na uboczu za panią Wiosnę, przedstawia się dzieciom.
  • Pokaz ilustracji zwierząt: kot, mysz, żaba, bocian – dzieci nazywają je, naśladują głosy zwierząt.
  • „Pani Wiosna zaprasza zwierzątka do zabawy.” Nauczycielka „zaczarowuje” dzieci (rozdając emblematy) w zwierzęta. „Zwierzątka” siedzą na dywanie a „pani Wiosna” zaprasza do zabawy w kółeczku poszczególne grupy. Dzieci chodzą po kole i naśladują głosy swojego zwierzątka. Po skończonej zabawie siadają na dywan.
  • Odpoczynek przy melodii relaksującej (szum strumienia) – próby naśladowania głosem dźwięków wody.
 3. Podziękowanie za wspólną zabawę. Poczęstowanie dzieci prażonym ryżem na talerzykach. Ich zadaniem jest zjedzenie ryżu bez użycia rąk.
Zabawa orientacyjno-porządkowa „Ptaki w gniazdach” p. kółka do sersa

Dzieci biegają swobodnie tworząc z rąk „skrzydełka”. Na zapowiedź „Ptaki do gniazd” każde dziecko siada skrzyżnie na kółku od sersa i naśladuje dźwięki wydawane przez ptaki.

Opracowała: Dorota Kmiecik

Skip to content