Scenariusze

Scenariusz zajęcia diagnozującego dojrzałość szkolną

Nauczyciel: Małgorzata Klimek
Grupa wiekowa: 6 – latki “Umizuchy”
Data: 14.11.2018 r.

Temat: “Co potrafią Umizuchy”- zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności dzieci.”

Cel ogólny:

 • Sprawdzenie ogólnych wiadomości i umiejętności dzieci.

Cele szczegółowe:

 • Sprawdzenie kompetencji dzieci w zakresie opanowania dodawania, odejmowania, rozwiązywania zadań z treścią:
  • zna cyfry w zakresie 0 -10,
  • dodaje i odejmuje w zakresie 0 -10,
  • rozwiązuje proste działania matematyczne,
  • wspiera koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Sprawdzenie kompetencji dzieci w zakresie analizy i syntezy słuchowej:
  • wyróżnia sylaby i głoski w wyrazach, wyrazy w zdaniach,
  • słucha i odtwarza rytm,
  • dopowiada rymujące się wyrazy.
 • Sprawdzenie kompetencji dzieci w zakresie analizy i syntezy wzrokowej, pamięci, logicznego myślenia, spostrzegawczości:
  • odszukuje różnice między obrazkami,
  • orientuje się na kartce papieru, rozróżnia prawą i lewą stronę,
  • układa z liter swoje imię,
  • czyta wyrazy, zdania, łączy je z obrazkiem,
  • potrafi nazwać pory roku, miesiące, dni tygodnia według kolejności,
  • rysuje figury geometryczne,
  • odróżnia zdanie prawdziwe od fałszywego.
 • Doskonalenie współdziałania w zespole.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela.

Metody:

 • słowna, oglądowa, czynna – zadań stawianych do wykonania;
 • aktywizująca, „Dziecięca matematyka” według E. Gruszczyk – Kolczyńskiej;
 • Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona. Pedagogiki Zabawy. 

 Formy pracy:

 • praca z całą grupą;
 • praca indywidualna (stopniowanie trudności);
 • praca zespołowa.

Środki dydaktyczne:

Paczka, koperty z zadaniami, kuferek, kartki z imionami dzieci i obrazkami do głoskowania, białe kartki w kształcie prostokąta, koperty z imieniem dziecka, imię-  rozsypanka literowa, obrazki, wyrazy -podpisy do obrazków, zdania do przeczytania, płyta CD z muzyką do  tańca; piosenka: Przedszkole drugi dom, kartoniki z cyframi (1-10),zapisy działań matematycznych, orzechy- liczmany, obrazki- (szukanie różnic, orientacja na kartce papieru), ołówki, tunel.

Przebieg zajęć:

1. Powitanie Zabawa integracyjna „ Witam tych, którzy: lubią czytać, pisać, liczyć, bawić się, lubią niespodzianki.”

2. „Paczka z Krainy wiedzy” w której znajdują się zadania do wykonania przez dzieci. 
3. Ćwiczenia Paula Dennisona – 
wykonywanie ruchów naprzemiennych według instrukcji nauczyciela. ,,Witają się nasze części ciała”:

Dotknij lewą ręką prawego łokcia i odwrotnie
Dotknij lewą ręką prawego ucha i odwrotnie
Dotknij lewą ręką prawego kolana i odwrotnie

4. “Kuferek z obrazkami i imionami” – Zadaniem dzieci jest odszukanie swoich imion zapisanych na kartkach, z przyklejonym obrazkiem. Po kolei dzieci dzielą dany wyraz na sylaby i głoski. Podają liczbę głosek w słowie.   
„Jaki wyraz powiedziałam?” –  
Nauczyciel mówi wyrazy głoskami, zadaniem dziecka jest poprawne zsyntezowanie głosek i uniesienie odpowiedniego obrazka.

5. “Ile jest wyrazów w zdaniu?”

Zadaniem dziecka jest ułożyć na dywanie tyle karteczek, ile jest wyrazów w zdaniu:

(Karteczki dzieci trzymają w lewej ręce, a prawa ręka wykłada od strony lewej do prawej.)

Jest jesień. (2)

Wiewiórka zbiera orzechy. (3)

Zanosi je do dziupli.(4)

Będzie miała zapasy na zimę. (5)

6. Zabawa dydaktyczna “Jesienne rachunki- orzechy mam, dodaję i odejmuję sam” – zadania z treścią.

Dzieci dokonują obliczeń na liczmanach(orzechy) i podają wynik. Chętni układają zapis liczbowy.

 • Wiewiórka miała 2 orzechy, podczas spaceru znalazła jeszcze 3 orzechy.

Ile orzechów ma wiewiórka?

 • Krasnal Hałabała miał w kieszeni 7 orzechów. Podczas spaceru 6 orzechów zgubił.

Ile orzechów mu zostało?

 • Mama kupiła 9 orzechów. 4 orzechy zjadł tatuś. Ile zostało orzechów?
 • Zadanie złożone dla chętnych dzieci.
  Na stole leżał 1 orzech. Dziadek dołożył jeszcze 7 orzechów. Kotek strącił ogonkiem ze stołu 8 orzechów. Ile orzechów leży na stole?

7. Zabawa ruchowa „Policz”
Dzieci tańczą w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce ustawiają się po tyle osób, jak wskazuje cyfra. Tworzą koła z 4 osób – pór roku. Wymieniają w kole pory roku. Ponownie poruszają się przy muzyce. Na jej przerwę tworzą koła z 7 osób – dni tygodnia i je wymieniają. Ponownie bawią się przy muzyce, na jej przerwę tworzą jedno duże koło. Kolejno wymieniają nazwy miesięcy.

8. Praca przy stolikach. (praca indywidualna, zróżnicowana, dostosowana do możliwości dzieci)

Dzieci siedzą przy stolikach, na których ułożone są kartki i koperty z rozsypanką literową, obrazki, wyrazy-podpisy do obrazków (stopniowanie trudności – jedne dzieci mają bardzo łatwe jednosylabowe wyrazy, inne trudniejsze, a dzieci, które czytają mają do przeczytania zdania.)

Zadaniem dzieci jest:

 • ułożyć swoje imię z pociętych liter,
 • dobrać podpisy do obrazków ( wyrazy lub zdania),
 • w prawym górnym rogu kartki narysować słońce, w lewym górnym rogu chmurkę,
 • w prawym dolnym rogu kwadrat, w lewym dolnym rogu koło, na środku trójkąt.
 • odszukać różnice między obrazkami. (np. pięć, sześć, dziesięć różnic)
 •  i zaznaczyć ich na dolnym obrazku.

9. Zabawa Prawda czy fałsz? Dzieci podnoszą w górę lizak z napisem tak, jeśli zdanie jest prawdziwe. Jeśli nie lizak z napisem nie.

Dzisiaj jest piątek.

Mieszkam w Polsce.

Jestem Polakiem.

Stolica Polski to Gniezno.

Teraz jest jesień.

Są 3 pory roku.

Niedźwiedzie zapadają w sen zimowy.

Psy to owady.

Bociany zostają na zimę w Polsce.

Kamień utonie w wodzie.

10. Rymowanki. Zadaniem dzieci jest dopowiedzenie rymujących się wyrazów.

(Chętne dzieci czytają wyrazy.)

sos – nos, kot – płot, rama – brama, Turek – ogórek, Ewa- śpiewa, chmura – dziura
pas – las, tablica – ulica,  kos – los, bułka – półka.

11. Zabawa Echo rytmiczneZadaniem dziecka jest powtórzyć podany przez nauczycielkę rytm / echo rytmiczne. Rytm można podawać poprzez klaskanie, tupanie, stukanie,   uderzanie dłońmi o kolana, o podłogę, itp. 

12. Powrót z Krainy wiedzy do przedszkola– przejście przez tunel.

13. Wspólny śpiew piosenki Przedszkole drugi dom.

14. Ewaluacja. Które zadania sprawiły Wam trudności? Jakie były zadania łatwe?
Co Wam się najbardziej podobało?
Podziękowanie dzieciom za wytrwałą pracę i uczestnictwo we wspólnych zabawach.

Skip to content