Scenariusze

Scenariusz zajęcia plastycznego w grupie dzieci 4-letnich

Temat: „Wazon z kwiatami” – malowanie gąbką na mokrej powierzchni

Cele:

 • zastosowanie nowej techniki malarskiej- malowania gąbką
 • próby pomalowania tła farbą wodną – akwarelą za pomocą pędzla (lub gąbki); ćwiczenie obszernych ruchów dłoni
 • ćwiczenie posługiwania się właściwymi przyborami
 • Usprawnianie koordynacji wzrokowo–ruchowej
 • Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych
 • próby zaplanowania swojej pracę
 • budzenie radości z efektów własnej pracy
 • porządkowanie swojego miejsca po skończonej pracy

Pomoce:

 • farby plakatowe i akwarele, pędzle, gąbeczki, gotowe szablony: wazonik, koła, kółka, tulipany, kartki,

Przebieg

 1. Zapoznanie dzieci z tematem zajęcia
 2. Pokaz i jednoczesne omówienie etapów i kolejności wykonywania pracy (dzieci siedzą na dywanie)
 3. Praca dzieci – (stały nadzór i ponowne kierowanie w razie potrzeby ich poczynaniami)
 4. Porządkowanie stolików
 5. Ocena prac przez dzieci

opracowała M. Pieńkowska

Skip to content