Henryka Skup

2017-09-08

Powszechne jest twierdzenie, że każde dziecko jest inne i ma prawo do swojej odmienności, także w zakresie rozwoju. Trzeba jednak pamiętać, że różnice indywidualne to nie to samo co opóźnienie czy przyspieszenie rozwoju. W trzech krótkich częściach odpowiadających sferom, których dotyczy rozwój, przedstawiam najważniejsze cechy  i umiejętności, jakie zdrowy 5-latek…

2015-12-21

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!” Konfucjusz Człowiek, od zarania dziejów, zawsze chciał nie tylko wiedzieć więcej, ze zwykłej ciekawości, ale także pragnął wykorzystać swą wiedzę w praktyce. To dzięki odkryciom przyrodników mamy obecnie kolorowe i cyfrowe telewizory, komputery – laptopy, nowoczesne mikroprocesory…

2014-09-27

Temat: “Święto pieczonego ziemniaka” Termin realizacji: 25.09.2014 Cele ogólne: poszerzanie wiedzy na temat ziemniaków, zintegrowanie dzieci poprzez aktywną współpracę i zabawę. kształtowanie form rywalizacji sportowych z zachowaniem zasady fair – play. Cele szczegółowe – dziecko: poszerza wiedzę na temat ziemniaków, ich cech, przeznaczenia, pochodzenia, rozwija wiadomości na temat jesieni –…

2014-02-15

Zabawy figurami geometrycznymi – odwzorowywanie kształtów poznanych figur geometrycznych Cel ogólny:  stwarzanie sytuacji edukacyjnych motywujących dzieci do manipulowania figurami geometrycznymi. Cele szczegółowe: zapoznanie z zagadkami, wierszykami i piosenkami o figurach geometrycznych, kształcenie umiejętności rozróżniania i nazywania poznanych figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności posługiwania się figurami w zabawie: układanie pajacyka, rysowanie na…

2013-10-20

Październik 2013 Czy potrafię? – diagnoza umiejętności dzieci. Cele: rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie słuchu fonetycznego, kształtowanie umiejętności jakościowo – ilościowych, analiza i synteza słuchowa wyrazów, rozwijanie spostrzegania wzrokowego, rozwijanie dyspozycji psychofizycznych niezbędnych do nabycia umiejętności pisania. Środki dydaktyczne: – wizytówki z imionami, litery, wyrazy, duży obrazek Jesień, kartki z postacią Plastusia, wycięte…

2012-11-19

Nowe koncepcje edukacyjne, które istnieją już od wielu lat, widzą dziecko jako indywidualność z własnymi poglądami , zainteresowaniami i umiejętnościami. Nauczyciel przestał być najważniejszą osobą w procesie wychowania i nauczania. Jego rolą jest wspieranie dziecka, które może dojrzewać i budować pozytywny obraz samego siebie, mając swobodę w stawianiu pytań, samodzielnie…

2012-11-07

Czy wiesz, że większość dzieci rodzi się z bardzo dobrą pamięcią? Wystarczy tylko mądrze wspierać malca w rozwoju, a można zdziałać naprawdę wiele. Dobra pamięć to przecież podstawa, jeśli chodzi o łatwość uczenia się, kojarzenia, sukcesów nie tylko w szkole… Pamięć rozwija się już w życiu płodowym. Pełną dojrzałość w…

2012-08-01

Temat: „Co się zmieniło?” na podstawie „Opowiadania o dziewczynce, która pocałowała bałwanka”. Cele ogólne: rozwijanie myślenia i pełnych wypowiedzi dzieci. Cele operacyjne: Dziecko: uważnie słuch opowiadania, wypowiada się na temat opowiadania, rozwija aktywność przez czynny udział w zabawie ruchowej, rozpoznaje kształty bałwanka, ćwiczy spostrzegawczość wzrokową. Metody: słowna: opowiadanie, rozmowa, czynne:…

Skip to content