Scenariusze

“Podróż po KRAINACH” – wykonywanie zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności dzieci

Scenariusz zajęcia diagnozującego z udziałem rodziców w  grupie dzieci 5-letnich “Kotki”

Termin realizacji: marzec 2014

Cele:

 • Doskonalenie umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania, takich jak: porównywanie, identyfikowanie liter, umiejętność analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów
 • Dobieranie podpisów do obrazków
 • Odczytywanie rebusów
 • Ćwiczenie słuchu fonematycznego
 • Rozwiązywanie zadań na dodawanie i odejmowanie na liczmanach, odszukiwanie zapisu graficznego cyfr (0-10) i znaków (+, -, =)
 • Układanie podpisów do obrazków z wyrazów
 • Wyodrębnianie początkowych i końcowych głosek w słowach
 • Podział wyrazów na sylaby, przeliczanie ich
 • Dobieranie w pary wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu
 • Wymyślanie rymów do podanego wyrazu
 • Zachęcanie dzieci do czytania poprzez zabawę
 • Sprawdzenie znajomości stron i kierunków oraz orientacji na kartce papieru.
 • Wytworzenie pogodnego i radosnego nastroju
 • Rozumienie poleceń wydawanych przez nauczyciela

Metody:

 • słowna: rozmowa (instrukcja słowna),
 • oglądowa: pokaz, czynna (zadań stawianych do wykonania),
 • odimiennej nauki czytania Ireny Majchrzak,
 • pedagogiki zabawy.

Formy pracy:

 • indywidualna (stopniowanie trudności),
 • grupowa.

Pomoce

list od “Pani wiosny”, napisy: nazwy krain i opisane zadania do wykonania w każdej z nich, zielone kartki, rozsypanka literowa z imieniem każdego dziecka, obrazki i podpisy do obrazków (dla każdego dziecka po kilka), nakrętki po napojach, lizaki – “buźki”, rebusy, czarodziejski worek z maskotkami, karty pracy, kredki, teksty rymowanek , kartki z narysowanym szlaczkiem (trawa), płyta CD z nagraniem piosenki pt.: “Maszeruje wiosna”.

Przebieg:

1. Powitanie. Na paluszki się wspinamy , w górę rączki wyciągamy, do podłogi dotykamy, tak gości dzisiaj witamy.

2. “List od Pani wiosny” – odczytanie listu przez chętne dziecko. Rozmowa na temat listu.

Drogie dzieci z grupy kotki!
Tak bardzo cieszę się ,że mogłam do Was napisać. Jutro, 21 marca rozpoczyna się kalendarzowa wiosna. Chciałabym zdążyć na czas, ale musicie mi w tym pomóc. Droga do Was prowadzi przez 12 krain, w każdej czekają na Was zadania, które sprawdzą co już umiecie. Życzę miłej zabawy i powodzenia!
Wiosna

3. Zaproszenie dzieci w podróż po Krainach. (chętne dziecko odczytuje nazwę krainy)

I Kraina wyrazów

Dzieci siedzą przy stolikach, na których ułożone są kartki i koperty z rozsypanką literową, obrazki, podpisy do obrazków (stopniowanie trudności – jedne dzieci mają bardzo łatwe jednosylabowe wyrazy, inne trudniejsze, a dzieci, które czytają mają do przeczytania zdania.)

Pierwszym zadaniem dzieci w tej krainie jest:

 • ułożyć swoje imię z pociętych liter,
 • dobrać podpisy do obrazków (każde dziecko wybiera wyraz, a następnie dobiera do niego obrazek i układa na kartce.)
 • nazwać i poprawnie wskazać w swoim wyrazie literę, pokazywaną przez nauczyciela na ,,tablicy pełnej liter” w sali.

Drugim zadaniem w krainie wyrazów jest:

 • ułożyć na kartce tyle nakrętek, ile jest wyrazów w zdaniu: “Kotek lubi mleko” (3), “Statek pływa po rzece” (4) itp.
II Kraina dodawania i odejmowania

Zadaniem dzieci w tej krainie jest – rozwiązać zadania na dodawanie i odejmowanie (pomoce – kapsle, kartki) oraz spośród wielu, wybrać właściwy zapis graficzny do tego zadania.

 • “Nad łąką fruwało 5 motyli. Potem przyfrunęły3 motyle. Ile razem motyli fruwało nad łąką?” (5+3=8)
 • “Nad łąką fruwało 8 motyli, 3 odfrunęły. Ile motyli zostało nad łąką?” (8-3=5)
 • “W ogródku zakwitły 3 krokusy. Następnego dnia zakwitły 4 przylaszczki. Ile kwiatów zakwitło w ogródku?” (3+4=7)
III Kraina słuchu

Pierwszym zadaniem dzieci w tej krainie jest – po usłyszeniu w danym słowie głoski “SZ”, podnieść kartkę do góry.
Nauczyciel mówi tekst:

Myszkowała szara myszka w szafie. Chyba mnie tu bury kot nie złapie. Wyszperała szal i szepce już po chwili. W szal zawinę się sześć razy, to kota zmyli.

Drugim zadaniem dzieci w tej krainie jest – określić jaką głoskę słychać na początku i na końcu wyrazu oraz podzielić wyraz na sylaby.

Pomoce: “czarodziejski worek” (maskotki: miś, żaba, lalka, samochód, biedronka)

IV Kraina strony prawej i lewej

Dzieci stają w rozsypce w różnych miejscach w sali, twarzą do nauczyciela.

Poruszają się zgodnie z wydawanymi poleceniami:

 • prawa ręka do góry,
 • lewa ręka do góry,
 • prawa ręka dotyka lewego ramienia,
 • lewa ręka dotyka prawego kolana itp.

(nauczyciel po każdym poleceniu sprawdza poprawność wykonania zadania.)

“Drzewo” – zabawa z pokazywaniem.

Kółko małe, kółko duże. Ręce w dole, ręce w górze. Ręka w prawo, ręka w lewo ,tak się w lesie chwieje drzewo. Tak się drzewa kołysały, a tak dzieci prosto stały.

V Kraina prawdy i fałszu

Zadaniem dzieci w tej krainie jest podnieść do góry lizak z “buźką”, gdy zdanie jest prawdziwe.

Zabawa: “Prawda, czy fałsz”

 • Słońce jest zimne.
 • Teraz jest jesień.
 • Wiosną bociany odlatują do ciepłych krajów.
 • Deszcz jest zielony..
 • Tęcza ma 4 kolory.
 • Pszczoły to owady.
 • Komary są pożyteczne.
 • Bocian ma niebieskie nogi.
 • Motyle mają kolorowe skrzydła.
 • Po wiośnie będzie jesień.
 • Tydzień ma 7 dni.(kolejno wymieniają)
 • Są 3 pory roku. (kolejno wymieniają)
 • Rok ma dwanaście miesięcy (kolejno wymieniają)
VI Kraina rebusów

Zadaniem dzieci w tej krainie jest odgadnąć rebusy, składające się z rysunków i liter. (Odczytanie zaszyfrowanego hasła.)

VII Kraina sportu

Zadaniem dzieci w tej krainie jest zaśpiewanie piosenki pt: “Gimnastyka” i zilustrowanie jej ruchem, za każdym razem zwiększając tempo śpiewu.

Głowa, ramiona, kolana, pięty,
kolana, palce, kolana, pięty.
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
oczy, uszy, usta, nos.

Głowa, ramiona, kolana pięty

Głowa – pokazujemy obiema rękoma głowę,
Ramiona – pokazujemy obiema rękoma ramiona,
Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana,
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty.

Kolana, pięty, kolana, pięty

Kolana – pokazujemy obiema rękoma kolana,
Pięty – pokazujemy obiema rękoma pięty.

Oczy, uszy, usta, nos.

Oczy – pokazujemy obiema rękoma oczy,
Uszy – pokazujemy obiema rękoma uszy,
Usta – pokazujemy obiema rękoma usta,
Nos – pokazujemy obiema rękoma nos.

VIII Kraina rymów

Zadaniem dzieci jest dopowiedzenie rymujących się wyrazów.

rak – mak
sos – nos
ławka – trawka
kot – płot
rama – brama
Janek – dzbanek
Jurek – ogórek
ogórek – sznurek
Ewka – konewka
oklaski – paski
chmura – dziura
pas – las
tablica – ulica
dzieci – śmieci
kos – sos
czary – okulary
bulka – półka itp.

IX Kraina przeciwieństw

Zadaniem dzieci w tej krainie jest: powiedzieć słowo przeciwne do usłyszanego np.;
Dużo – mało, dobry – niedobry, chory – zdrowy, wesoły – smutny, ciepły- zimny, kolorowy – szary, pracowity – leniwy, szeroki-wąski, ładny – brzydki, czarny – biały, głęboki – płytki, ciężki- lekki, wysoki- niski, gruby – chudy, koleżeński – niekoleżeński (egoista – wyjaśnienie przez dzieci znaczenia tego słowa) itp.

X Kraina sylab ( pomoce: karty pracy dla każdego dziecka, kredki)

Zadaniem dzieci w tej krainie jest :podzielić nazwy obrazków na sylaby, zamalowując w polach pod obrazkami tyle kropek ile jest sylab.

XI Kraina rysowania

Zadaniem dzieci w tej krainie jest narysowanie na kartce zgodnie z instrukcją podaną przez nauczyciela.

Na kartce wykropkowany jest szlaczek – trawa. Zadaniem dzieci jest narysować trawę po śladzie. Pod spodem narysować drugą podobną trawę. Na środku kartki duży kwiat. Po prawej stronie kartki mały kwiat. W prawym górnym rogu słońce, w lewym górnym rogu chmurkę.

XII Kraina piosenki

Zadaniem dzieci w tej krainie jest zaśpiewanie piosenki pt: “Maszeruje wiosna” zilustrowanie jej ruchem.

1. Tam daleko, gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna
ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi – zielenieje świat.

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje…

3.Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas
każda trawka chce już być zielona
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła
zima by została mroźna.

4. Zakończenie

a) Odczytanie listu od Pani Wiosny przez chętne dziecko.

Kochane dzieci!
Bardzo dziękuję Wam za pomoc. Spisaliście się świetnie. Spotkacie mnie wkrótce w zielonej trawie, kwiatach, drzewach, wietrze, deszczu i słońcu. Będę z Wami aż do lata. Życzę Wam dużo uśmiechu.
Do zobaczenia!

WIOSNA
b) Ewaluacja zajęć:

 • czy, były zadania, które sprawiły Wam trudności ?
 • co było dla Was łatwe?
 • co Wam się najbardziej podobało?

c) Podziękowanie dzieciom i rodzicom za udział w zajęciach.

 

Skip to content