Mariola Pienkowska

2018-11-14

Temat: „Nasze godło – Biały Orzeł” Cele kształtowanie poczucia przynależności narodowej i postawy patriotycznej; omówienie wyglądu godła Polski, rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli zapoznanie ze sposobem wykonania pracy- Godła Polski rozwijanie koncentracji, uwagi- uważnego słuchania i wykonywania poleceń rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowej poszerzanie doświadczeń plastycznych dzieci  Metody…

2018-11-08

z udziałem zaproszonych gości, rodziców z dziećmi i absolwentów naszego przedszkola Powitanie gości przez p. dyrektor Wstęp Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na ponad sto lat utraciła Ona niepodległość. Zaborcy – trzy państwa, nasi sąsiedzi: Austria, Prusy(późniejsze Niemcy), Rosja – w 1795 roku podzielili między siebie…

2018-04-06

Powitanie: 1. Witajcie goście i widzowie mili Coście się tutaj dzisiaj zgromadzili. Chciałabym, aby to spotkanie w pamięci wam zostało, By dawne obyczaje wskrzesić w was umiało. 2. Naród żyje i nikomu zwalczyć się nie daje, Dopóki język zna swój i swoje obyczaje. A piękne je mamy! Wszystkie nasze, polskie…

2016-01-26

Dotyk to jeden z najważniejszych zmysłów, w jakie wyposażyła nas natura. Skóra jest największym organem ludzkiego ciała i jednocześnie pierwszym ze zmysłów, którym dziecko odbiera otoczenie. Niemowlęta właśnie za pośrednictwem zmysłu dotyku odbierają aż 80% bodźców z otoczenia i w ten sposób poznają świat. Zmysł dotyku można zastąpić pojęciem zmysłu…

2015-02-24

Temat: Wizyta w Grzecznościowie Cele: Dziecko: zna i używa zwrotów grzecznościowych właściwych do sytuacji w życiu codziennym, rozwiązuje zagadki słowne, obrazkowe, Uczy się unikania konfliktów. Stosuje się do przyjętych zasad i norm zachowania wypowiada się na temat obrazka reaguje na sygnał słowny poprawnie wykonując polecenia, werbalizuje własne emocje, rozładowuje je…

2015-02-24

Korzystanie z komputera przez dzieci wzbudza wiele emocji i kontrowersji wśród dorosłych. Są tacy, którzy trzymają swych potomków z daleka od monitorów, są i tacy, którzy zachęcają maluchy do zdobywania cyber-doświadczeń. Psychologowie nie są zgodni co do wieku, w jakim dzieci mogą zainicjować przygodę z komputerem – jedni wskazują na wiek…

2014-10-20

Głównym, nie podlegającym dyskusji zadaniem dorosłych jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. Dzieci mają bowiem małe doświadczenie życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami, niejednokrotnie są nieświadome zagrożeń swojego zdrowia czy też życia. Dlatego już od najmłodszych lat uczymy dzieci bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach życiowych. Przedszkole już od…

2013-12-07

Każdy rodzic w swoim “przedszkolnym” życiu spotkał się z problemem przynoszenia do przedszkola zabawek przez dzieci. W różnych przedszkolach, a nawet grupach wiekowych stosowane są różne rozwiązania. Dotyczą one rodzaju przynoszonych zabawek, ilości wyznaczonych dni, zasad obowiązujących itp. Wsłuchując się w glosy rodziców dochodzę do wniosku, że nikt do tej…

2013-10-06

Temat: „Jesienne potyczki” Cele: Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego i umiejętności wypowiadania się na określone tematy Wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego Doskonalenie umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania , takich jak: porównywanie,  umiejętność analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów Podział wyrazów na sylaby, przeliczanie ich Dobieranie w pary wyrazów o…

2013-10-06

Wiele razy rodzice na pytanie „Co było w przedszkolu?” słyszą odpowiedź  „nie pamiętam”. Zastanawiamy się wtedy, naprawdę nie pamięta, czy nie chce mu się opowiadać? A przecież Wszystkim nam zależy, aby dziecko pamiętało lepiej i więcej. Specjaliści twierdzą, że jest to możliwe. Trzeba tylko: trenować pamięć (dzięki ćwiczeniom tworzy się większa…

2013-06-10

Psychologia pozytywna – dziedzina psychologii zajmująca się podłożem dobrego samopoczucia i szczęścia, a także męstwem oraz cnotami ludzkimi. Nauki psychologiczne poświęcały tradycyjnie wiele uwagi na badanie negatywnych i patologicznych aspektów życia człowieka (lęki, stres, depresja, itp.), pozostawiając na marginesie badanie aspektów pozytywnych, jak kreatywność, inteligencja emocjonalna, humor, mądrość, szczęście. Ostatecznym…

Skip to content