Anna Frank

2015-12-11

Temat: „Czerwony Kapturek” – zabawy twórcze. Cele: rozwijanie ekspresji twórczej dzieci; stwarzanie sytuacji pozwalających na twórcze działanie; wdrażanie do zgodnej współpracy Metody: czynna – zadań stawianych dziecku, samodzielnych doświadczeń; oglądowa – przedstawienie; słowna – wypowiedzi dzieci Formy: zbiorowa, zespołowa, indywidualna Środki wspomagające działanie: teatrzyk Kamishibay, obrazki do teatrzyku, stroje i…

2013-05-10

Zabawy logorytmiczne na cały rok 1.  „Ęk, pęk” Ćwiczenie chodu dośrodkowego i odśrodkowego z powtarzaniem rymowanki: Ęk, pęk balon pękł! A z balona wyszła wrona, Bardzo mądra i uczona. (ukłon) Rytmizowanie rymowanki z jednoczesnym klaskaniem, tupaniem, łączeniem tych elementów wg pomysłów dzieci. 2.  „Kasztanowy wierszyk” Dzieci rytmicznie powtarzają rymowankę z…

2012-12-06

Słuchanie wiersza J. Ficowskiego „Przed gwiazdką” Zabawa „Na podaną sylabę” – nauczyciel podaje pierwsze sylaby nazw przedmiotów, jakie dzieci mogłyby otrzymać w prezencie gwiazdkowym, dzieci kończą wyraz. Zabawa rozwijająca koncentrację uwagi „Świąteczne chwile”. Nauczyciel wymienia różne rzeczy związane ze świętami, dzieci klaszczą, gdy są to rzeczy związane ze świętami. Słuchanie fragmentu opowiadania H. Ch….

2012-12-04

Twoje dziecko nie należy do ciebie. Ty dajesz mu swoją miłość, ale nie swoje myśli, ponieważ  ma myśli własne. Możesz dać przytułek jego  ciału, ale nie  duszy, ponieważ domem jego duszy jest dzień jutrzejszy. Możesz starać się upodobnić do niego, ale nie próbuj go zmuszać, by było podobne do ciebie,…

2012-12-04

Temat: „Jesień i jej skarby” – działania twórcze. Cele: Ogólny: kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Szczegółowe: wyrabianie wrażliwości i pamięci słuchowej oraz słuchu fonematycznego; doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej; rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej; rozumienie informacji zapisanych w formie uproszczonych rysunków i symboli; podejmowanie prób kodowania wybranych…

2012-08-17

Zadania: wzmocnienie mięśni wysklepiających stopy, odciążenie kręgosłupa od ucisku  osiowego wzmocnienie mięśni brzucha, prostownika grzbietu, mięśni ściągających łopatki. Miejsce zajęć: sala gimnastyczna. Czas zajęć: 30 minut. Przykłady i przybory: piłeczki, piłki do siatkówki, szarfy w dwóch kolorach, obręcze, krążki w trzech kolorach, woreczki, 2 chorągiewki, kocyki. Liczba ćwiczących: 12 osób….

2012-08-16

Cele: poznanie  przez  dzieci  swoich  praw, wdrażanie  dzieci  do  nazywania  i  wyrażania  uczuć  swoich  i innych, budzenie  i  wyzwalanie  spontanicznej  radości  poprzez  zabawę. Przebieg zajęć: Zabawa integracyjna pt. „Witam tych, którzy mają różowe buciki…” Dzieci, które czują się powitane – odpowiadają umówionym sygnałem (podniesieniem ręki). „Król Maciuś Pierwszy” – inscenizacja utworu. (PRAWO…

2012-08-15

Cele: utrwalenie poznanych melodii i piosenek wyzwalanie u dzieci samoekspresji i inwencji twórczej rozwijanie koordynacji słowno-ruchowo–muzycznej Pomoce: kaseta magnetofonowa z nagraniem melodii i piosenek, worek, instrumenty perkusyjne, skakanka, piłka. Przebieg zajęć: Dzieci śpiewają krótki tekst wg melodii podanej przez nauczycielkę, a następnie wg własnej kompozycji, nagrania np. Idzie Grześ przez…

Skip to content