Scenariusze

Konspekt zabaw wg metody C. ORFFA

Cele:

 • utrwalenie poznanych melodii i piosenek
 • wyzwalanie u dzieci samoekspresji i inwencji twórczej
 • rozwijanie koordynacji słowno-ruchowo–muzycznej

Pomoce:

kaseta magnetofonowa z nagraniem melodii i piosenek, worek, instrumenty perkusyjne, skakanka, piłka.

Przebieg zajęć:

 1. Dzieci śpiewają krótki tekst wg melodii podanej przez nauczycielkę, a następnie wg własnej kompozycji, nagrania np. Idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem”. Część dzieci naśladuje niesienie worka, część śpiewa.
 2. Dzieci na instrumentach perkusyjnych akcentują mocną część taktu granej muzyki.
 3. Parami w siadzie rozkrocznym, dzieci na nuconą część taktu toczą do siebie piłkę.
 4. Dzieci maszerują w rytm muzyki po sali, na dany sygnał lub w czasie przerwy w muzyce na hasło “powitanie” – starają się przywitać z jak największą grupą osób, np. podając rękę, dotykając się zewnętrzną stroną stóp, palcami, głowami.
 5. Jedno z dzieci rozpoczyna jakąś historyjkę zmyśloną lub prawdziwą, a wszyscy ilustrują ją ruchem.
 6. Zilustrowanie ruchu samochodu, który wyhamowuje szybkość, aż do zatrzymania się.
 7. Dynamiczne przedstawienie pojęć: długo – krótko, powoli – szybko, zwolnić – przyśpieszyć.
 8. Zilustrować ruchem pojęcia: w tył, w bok, nisko, wysoko, zygzak.
 9. Na podstawie gestów prowadzącej nauczycielki lub wybranego dziecka unoszenie i obniżanie głosu, wzmacnianie i uciszanie, wybuchowe okrzyki różnych spółgłosek i samogłosek.
 10. Za pomocą dotyku i słuchu nazwać i wymienić imię dziecka, które od czasu do czasu wydaje jakieś odgłosy, dźwięki, wymawia słowa.
 11. Ze skakanek dzieci układają różne rysunki (figury geometryczne, esy-floresy, itp.), a następnie  każde z nich odtwarza swój rysunek ruchem całego ciała lub jego częścią: nogą, ręką, głową itp.
 12. Zaśpiewać lub zagrać proste frazy muzyczne i zilustrować je ruchem.
 13. Swobodny taniec indywidualny w rytmie muzyki, taniec parami.

 Opracowała: mgr Anna Frank

Skip to content