Scenariusze

2019-03-14

Temat: „Kraina smoków” Cele ogólne: wdrażanie do uważnego słuchania rozwijanie umiejętności matematycznych kształtowanie umiejętności społecznych Cele szczegółowe: rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadań i poleceń utrwalenie znajomości kolorów przeliczanie w zakresie dostępnym sobie (nie mniej niż 4) rozróżnianie określeń wielkości (mały-duży, mały, średni, duży), oraz położenia przedmiotów (obok, przed, za) nauka…

2018-11-26

Nauczyciel: Małgorzata Klimek Grupa wiekowa: 6 – latki “Umizuchy” Data: 14.11.2018 r. Temat: “Co potrafią Umizuchy”- zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności dzieci.” Cel ogólny: Sprawdzenie ogólnych wiadomości i umiejętności dzieci. Cele szczegółowe: Sprawdzenie kompetencji dzieci w zakresie opanowania dodawania, odejmowania, rozwiązywania zadań z treścią: zna cyfry w zakresie 0 -10,…

2018-11-14

Temat: „Nasze godło – Biały Orzeł” Cele kształtowanie poczucia przynależności narodowej i postawy patriotycznej; omówienie wyglądu godła Polski, rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli zapoznanie ze sposobem wykonania pracy- Godła Polski rozwijanie koncentracji, uwagi- uważnego słuchania i wykonywania poleceń rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowej poszerzanie doświadczeń plastycznych dzieci  Metody…

2018-11-08

z udziałem zaproszonych gości, rodziców z dziećmi i absolwentów naszego przedszkola Powitanie gości przez p. dyrektor Wstęp Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na ponad sto lat utraciła Ona niepodległość. Zaborcy – trzy państwa, nasi sąsiedzi: Austria, Prusy(późniejsze Niemcy), Rosja – w 1795 roku podzielili między siebie…

2018-04-06

Powitanie: 1. Witajcie goście i widzowie mili Coście się tutaj dzisiaj zgromadzili. Chciałabym, aby to spotkanie w pamięci wam zostało, By dawne obyczaje wskrzesić w was umiało. 2. Naród żyje i nikomu zwalczyć się nie daje, Dopóki język zna swój i swoje obyczaje. A piękne je mamy! Wszystkie nasze, polskie…

2016-06-17

Temat: “W krainie kolorów” – zabawy ruchowo-muzyczno-plastyczne Cele ogólne: utrwalenie nazw kolorów podstawowych, kształcenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, rozwijanie sprawności manualnych. Cele szczegółowe: Dziecko: zna i rozróżnia kolory : żółty, niebieski, czerwony, zielony i inne, rozwiązuje zagadki o kolorach, wymienia kolory, o których mowa w piosence, reaguje na sygnały słowne i…

2015-12-11

Temat: „Czerwony Kapturek” – zabawy twórcze. Cele: rozwijanie ekspresji twórczej dzieci; stwarzanie sytuacji pozwalających na twórcze działanie; wdrażanie do zgodnej współpracy Metody: czynna – zadań stawianych dziecku, samodzielnych doświadczeń; oglądowa – przedstawienie; słowna – wypowiedzi dzieci Formy: zbiorowa, zespołowa, indywidualna Środki wspomagające działanie: teatrzyk Kamishibay, obrazki do teatrzyku, stroje i…

2015-02-24

Temat: Wizyta w Grzecznościowie Cele: Dziecko: zna i używa zwrotów grzecznościowych właściwych do sytuacji w życiu codziennym, rozwiązuje zagadki słowne, obrazkowe, Uczy się unikania konfliktów. Stosuje się do przyjętych zasad i norm zachowania wypowiada się na temat obrazka reaguje na sygnał słowny poprawnie wykonując polecenia, werbalizuje własne emocje, rozładowuje je…

2014-09-27

Temat: “Święto pieczonego ziemniaka” Termin realizacji: 25.09.2014 Cele ogólne: poszerzanie wiedzy na temat ziemniaków, zintegrowanie dzieci poprzez aktywną współpracę i zabawę. kształtowanie form rywalizacji sportowych z zachowaniem zasady fair – play. Cele szczegółowe – dziecko: poszerza wiedzę na temat ziemniaków, ich cech, przeznaczenia, pochodzenia, rozwija wiadomości na temat jesieni –…

2014-04-10

Scenariusz zajęcia diagnozującego z udziałem rodziców w  grupie dzieci 5-letnich “Kotki” Termin realizacji: marzec 2014 Cele: Doskonalenie umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania, takich jak: porównywanie, identyfikowanie liter, umiejętność analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów Dobieranie podpisów do obrazków Odczytywanie rebusów Ćwiczenie słuchu fonematycznego Rozwiązywanie zadań na dodawanie i…

2014-04-10

Konspekt zajęć w grupie 5 latków Termin realizacji: styczeń 2014 Cel ogólny: stwarzanie sytuacji edukacyjnych motywujących dzieci do ważenia różnych przedmiotów, używania i stopniowania określeń, dotyczących ich ciężaru. Cele szczegółowe: zapoznanie z zagadką, różnymi rodzajami wag, rymowanką i zabawą ruchową przy muzyce ; kształcenie umiejętności prawidłowego używania określeń: ciężki, lekki, cięższy…

2014-02-15

Zabawy figurami geometrycznymi – odwzorowywanie kształtów poznanych figur geometrycznych Cel ogólny:  stwarzanie sytuacji edukacyjnych motywujących dzieci do manipulowania figurami geometrycznymi. Cele szczegółowe: zapoznanie z zagadkami, wierszykami i piosenkami o figurach geometrycznych, kształcenie umiejętności rozróżniania i nazywania poznanych figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności posługiwania się figurami w zabawie: układanie pajacyka, rysowanie na…

Skip to content