Ubezpieczenie

  • Ogólne warunki ubezpieczenia   (plik PDF)
  • Pytania i odpowiedzi   (plik PDF)
  • Ubezpieczenie Pakiet Oświata 2022/2023   (plik PDF)
  • Zgłoszenie szkody NNW   (plik PDF)
  • Zgłoszenie szkody NNW – formularz  (plik PDF)
  • Oświadczenie opiekuna dot. wypłaty świadczenia NNW – formularz  (plik PDF)
  • Ulotka – ubezpieczenie grupowe   (plik PDF)
Skip to content