Wiersze gr 5

“Pada śnieg” – ćwiczenia logorytmiczne

Dzieci:
Pada, pada, pada śnieg,              naśladują palcami padający śnieg,
wieje, wieje wiatr.                       wyciągają ręce w górę, naśladują gałęzie drzew poruszające się na wietrze,
Chociaż wkoło zima biała,         zataczają przed sobą rękami koła,
idę sobie w świat.                        rytmicznie maszerują w miejscu,
Krok do przodu,                          wykonują krok do przodu,
dwa kroki do tyłu                        wykonują dwa kroki do tyłu,
oraz w prawo skok.                     skaczą obunóż w prawą stronę,
I choć mrozik szczypie w uszy,      masują rękami uszy,
nie martwi mnie to.                          klaszczą.

Skip to content