Opracowania

Zabawy twórcze

Zabawy twórcze – to zabawy rozwijające naturalną kreatywność dziecka.

Przykłady:

  • „Co mam na myśli”?
    Dzieci dobierają się dwójkami i losują pojęcia przeciwstawne, np. bogaty – biedny, wysoki – niski, słodki – kwaśny, wolny – szybki. Każda z par ma zaprezentować wylosowane pojęcie. Zadaniem pozostałych uczestników jest odgadnięcie, o jakie pojęcie chodziło.
  • „Magiczne kreski”
    Z podanych figur stanowiących początek rysunku dziecko wykonuje dowolny rysunek. Nauczyciel proponuje by dziecko przyjrzało się kresce i narysowało jak najwięcej rzeczy, które z nią się kojarzą.
  • „Niewidzialne przedmioty”
    Udajemy, że dajemy dziecku np. piłkę i jego zadaniem jest pokazanie, w jaki sposób bawi się tą niewidzialną piłką. Musi udawać, że ją kozłuje, rzuca do innej osoby, itp. Innymi niewidzialnymi przedmiotami mogą być: „hoola-hop”, „skakanka”.
  • „Szukamy skarbu”

–   Zabawa ćwiczy spostrzegawczość, uwagę, zaradność, samodzielność w zdobywaniu orientacji w terenie, wyrabia pozytywne emocje  i dyscyplinę.
–   Dzieci szukają ukrytego skarbu, który ukryła grupka dzieci. Szukają go przy pomocy znaków, listów, rebusów jakie zostawiły dzieci, które ukryły skarb. Skarb musi być dla dzieci ważny i cenny, ponieważ to motywuje dzieci do poszukiwania go.

Bibliografia:

J. Zborowski – „Rozwijanie twórczej aktywności dzieci”.    Warszawa 1996r.
B. Stankiewicz – „Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym”. W-wa, WSP 1989r.

Opracowała: Małgorzata  Klimek

Skip to content