Wydarzenia

Pojęcia , którmi operujemy w związku z informacjami internetowymi.

FAKE NEWS

publikowana w mediach (tradycyjnych, elektronicznych lub internetowych) informacja

w całości lub części fałszywa, której celem jest wprowadzenie odbiorców w błąd, zmiana

postawy lub reakcji wobec aktualnych wydarzeń, wzrost paniki, destabilizacja systemu,

chęć skłócenia lub zszokowania społeczeństwa. Fake newsy mogą udawać informacje

prawdziwe, informacje w mediach lub nawet treści naukowe.

DEZINFORMACJA

celowe działanie, mające na celu sfabrykowanie lub zaburzenie przekazu informacyjnego

dla osiągnięcia wybranych korzyści (finansowych, społecznych, politycznych, etc.)

i wprowadzenia w błąd odbiorcy (osoby/grupy/populacji) przekazu dezinformacyjnego.

TROLL

prawdziwy użytkownik działający w sieci, najczęściej na zlecenie innych podmiotów.

Jego zadaniem jest publikowanie szkodliwych treści, które wzbudzając emocje tworzyć

będą podziały i kontrowersje. Często działa w ramach większej struktury, którą nazywamy

farmą trolli.

BOTY

programy służące do wykonywania określonych czynności przez maszynę na polecenie

człowieka. W mediach społecznościowych występują jako zautomatyzowane konta,

których głównym celem jest szybkie reagowanie na określone treści i tworzenie nowych.

SZTUCZNA INTELIGENCJA

termin ogólny, obejmujący szereg metod umożliwiających maszynom i kodom

naśladowanie ludzkiej inteligencji. Przykładami sztucznej inteligencji, która nas

otacza są asystent głosowy w smartfonie, filtrowanie spamu i automatyczna

klasyfikacja wiadomości e-mail, proponowana najlepsza trasa dojazdu

do miejsca docelowego.

ALGORYTMY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

jest to kompilacja danych i reguł, które decydują o tym, jakie treści użytkownicy

będą widzieć na platformie. Algorytmy wykorzystywane są do obliczeń, przetwarzania

danych i automatycznego wnioskowania. Rozpoznają wzorce zachowań w taki sposób,

aby treści docierające do odbiorcy były idealnie dopasowane do jej preferencji

i zainteresowań.

FAKT

to co zaszło, lub zachodzi w rzeczywistości.

OPINIA

przekonanie o czymś, pogląd na jakąś sprawę.

ŹRÓDŁO INFORMACJI

miejsce (osoba/portal internetowy/medium) z którego pozyskujemy daną informację.

Przykład rozchodzenia się wiadomości

PŁYN LUGOLA

wojennej w Ukrainie. Z danych udostępnionych przez serwis gdziepolek.pl wynika, że informacja o przejęciu przez Rosjan kontroli nad elektrownią w Czarnobylu spowodowała wzrost sprzedaży tego preparatu o ponad 31.000 proc.. Zainteresowanie płynem Lugola nie słabnie, jednak w wielu aptekach preparat jest już niedostępny i nie ma go także w hurtowniach. Zgodnie z informacjami publikowanymi przez serwis gdziepolek, na dzień 3 marca płynu Lugola nie można było kupić m.in. w Krakowie, Lublinie, Kielcach, Białymstoku, a jedna apteka w Warszawie oferowała ostatnie jego opakowanie.

Do wzmożonego popytu na płyn Lugola odniosła się 2 marca Polska Agencja Atomistyki, która w swoim komunikacie podkreśla, że obecnie w Polsce nie ma zagrożenia radiacyjnego. Zgodnie z mapą opublikowaną na stronie tej instytucji, żadna polska stacja radiacyjna nie odnotowała podwyższonego promieniowania Gamma. PAA odradza więc zażywanie płynu Lugola, a także innych preparatów zawierających stabilny jod. „Przyjmowanie preparatów ze stabilnym jodem ma za zadanie ograniczenie przyswajania w tarczycy izotopów promieniotwórczych jodu, co może wystąpić jedynie w przypadku ich uwolnienia do atmosfery.

Obecnie nie odnotowujemy podwyższonych wskazań aparatury, która mierzy obecność izotopów promieniotwórczych w powietrzu. Nie ma też informacji o jakimkolwiek uwolnieniu substancji radioaktywnych poza granicami kraju” – podkreśla PAA w swoim komunikacie. W żadnym wypadku nie można przyjmować płynu Lugola na własną rękę. Substancja ta zawiera dużą dawkę jodu, który w nadmiarze może doprowadzić do rozwinięcia się nadczynności tarczycy, a u osób z niedoczynnością tego gruczołu lub zdiagnozowana chorobą Hashimoto grozi pogorszeniem przebiegu tych schorzeń.

 

Skip to content