Alicja Ulko

2023-09-20

Jest takie miejsce dla dzieci, gdzie od rana słońce świeci. Tam zabawek wiele jest, tam przyjazny każdy gest. To przedszkole – nasz drugi dom. Znamy w nim każdy kąt, wszystkie zakamarki i ich sekrety. Znamy przedszkola wszystkie zalety

2023-09-20

1. Najpierw nieśmiało przynosi nam chłodne poranki, wieczory i noce. Zmienia kolory na łąkach i w lasach, rozwija liliowe wrzosy. Ref.: Już Pani Jesień, już Pani Jesień maluje liście na drzewach, a zimny wiatr, a zimny wiatr jesienne piosenki śpiewa. 2. Do ciepłych krajów wysyła bociany, jaskółki, słowiki, skowronki. Niebo…

2023-09-20

1. Hej, dzieciaki! Oto Diego – żółw niezwykle pomysłowy. Ciągle marzy i rozmyśla, lecz nie traci przy tym głowy. Przyjacielska panda Lila zawsze dłoń pomocną poda. Gdy się boisz albo smucisz, chętnie ci otuchy doda. Ref.: Diego, Lila, Rysio, Zoja to prawdziwi przyjaciele. Z nimi świat odkrywać warto. Z nimi…

2012-08-22

Rozwój osobowości jest rezultatem wielostronnego intensywnego uczestnictwa dziecka w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata. Pierwsze przejawy aktywności poznawczej dziecka stanowią podstawę do powstawania w dalszym rozwoju zainteresowań, które z kolei pozostają w ścisłym związku z potrzebami człowieka, jego zdolnościami wymagają, zaangażowania emocjonalnego i poznawczego. Okres przedszkolny jest szczególnie ważny,…

2012-08-14

Czy pamiętasz te zabawy? CIUCIUBABKA Ograniczamy pole za pomocą narysowanej linii lub ułożonej linki. Wielkość pola zależy od liczby uczestników. Im więcej dzieci bierze udział w zabawie, płaszczyzna powinna być większa. Chodzi o to, aby dzieci mogły swobodnie poruszać się, ale na tyle ograniczona, aby dziecko będące ciuciubabką miało szansę…

Skip to content