Ogród edukacyjny

Wielka RADOŚĆ – mamy piękny ogród!

Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
Gallery
2017-08-25

„Ogród edukacyjny „leśne zagadki” przy Miejskim Przedszkolu Nr 15 w Siedlcach dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 41 553,00 zł.

logo-wfosigw

Celem głównym zadania jest podniesienie wiedzy dzieci i ich rodziców na temat fauny i flory występującej przede wszystkim w lasach na terenie województwa mazowieckiego w warunkach terenowych oraz zapobieganie antropogenizacji środowiska naturalnego.

Celem utworzenia ogrodu jest pobudzenie chęci poznawania przyrody u przedszkolaków w formie żywej pracowni, w której dzieci będą prowadzić badania, eksperymenty, obserwacje, a także będą miały zapewniony kontakt z przyrodą. Ogród będzie wykorzystywany do realizacji podstawowych celów dydaktycznych i wychowawczych, ale również rekreacyjnych. W wyniku prowadzonych na terenie ogrodu obserwacji przyrodniczych dzieci będą miały możliwość uświadomienia sobie, ze istnieje ścisła zależność między działaniem człowieka, środowiskiem a zdrowiem. Dzieci będą poznawały przyrodę za pomocą zmysłów: dotyku, węchu, wzroku i smaku.

Ogród składa się z różnych części utworzonych z kolekcji roślinnych (drzew, krzewów, bylin w różnorodnych odmianach) uzupełnionych elementami edukacyjnymi. Gatunki, które wybrano do utworzenia ogrodu to gatunki sprzyjające zasiedlaniu się zwierząt (różnych gatunków ptaków, ssaków i owadów).

Sedno edukacyjne tego miejsca to nauka po przez wielozmysłowe doznawanie ogrodu. Zabawa z pomocami edukacyjnymi pozwoli na utrwalanie oraz poznawanie nowych zagadnień przyrodniczych. Zabawa w ogrodzie wytworzy i pobudzi u dzieci chęć poznawcza przyrody.

Dzięki wybranym zestawom edukacyjnym dzieci poznają:

 • Wybrane nazwy gatunków ptaków;
 • Wybrane nazwy drzew, krzewów, ziół;
 • Budowę ula i znaczenie pszczół w przyrodzie;
 • Wygląd wybranych roślin, grzybów;
 • Poznają budowę mrowiska;
 • Wygląd domów wybranych zwierząt;
 • Zaobserwują ptaki, motyle i inne zwierzęta w ogrodzie;
 • Budowę roślin, różnice w kształtach liści i strukturze;
 • Smaki wybranych owoców;
 • Możliwości wykorzystania naturalnych materiałów do prac plastycznych;
 • Fizjologię roślin dzięki samodzielnej uprawie i eksperymentowaniu z roślinami.

Opracowała: Hanna Krupa
Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 15

Skip to content