Scenariusz zajęć w grupie 4-latków

Temat: „Co się zmieniło?” na podstawie „Opowiadania o dziewczynce, która pocałowała bałwanka”.

Cele ogólne:

 • rozwijanie myślenia i pełnych wypowiedzi dzieci.

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • uważnie słuch opowiadania,
 • wypowiada się na temat opowiadania,
 • rozwija aktywność przez czynny udział w zabawie ruchowej,
 • rozpoznaje kształty bałwanka,
 • ćwiczy spostrzegawczość wzrokową.

Metody:

 • słowna: opowiadanie, rozmowa,
 • czynne: zadań stawianych do wykonania,
 • oglądowe: pokaz ilustracji do opowiadania

Forma pracy:

 • zajęcia zorganizowane z całą grupą.

Pomoce:

 • ilustracje do opowiadania, tamburyno, kaseta z nagraniem piosenki.

Przebieg zajęcia:

 1. Powitanka – dzieci stojąc w kole wypowiadają swoje imię.
 2. Wprowadzenie dzieci do tematu zagadką – bałwan.
 3. „Opowiadanie o dziewczynce, która pocałowała bałwanka” na podstawie ilustracji.
 4. Rozmowa  na temat opowiadania:

      - Jak wyglądał bałwanek?
      - Jaką miał minę bałwanek?
      - Co zrobiła Asia, żeby rozweselić bałwanka?

 5. Zabawa dydaktyczna „Co się zmieniło” w wyglądzie bałwanka.
 6. Zabawa ruchowa „Słonko świeci, pada śnieg”.
 7. Wspólne zaśpiewanie piosenki „Rodzina bałwankowa”.
 8. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciu.