Zabawy z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci 5-6-letnich

Opracowała: M. Pienkowska

Zadania:

  • wzmacnianie mięśni grzbietu i klatki piersiowej. 

Cel:

  • wyrabianie umiejętności przyjmowania poprawnych pozycji w siadzie skulnym, podpartym, leżeniu tyłem i przodem.

Pomoce:

szarfy w dwóch kolorach, gazety, parasol, kółka, woreczki, ławeczki, laski.

 

Zabawa
Treści
Uwagi

 1. Marsz przy piosence “Hej dzieci, dzieci”.

Dzieci maszerują po kole, rozdanie szarf w dwóch kolorach.

 

 2. Zabawa orient.-porz. “Ogonki”.

Wszystkie dzieci mają ogonki, luźno biegają po sali, każde stara się zebrać jak najwięcej ogonków.

Szarfa złożona, włożona w połowie do spodenek.

 3. Ćwiczenie kształtujące prawidłowa postawę ciała, "Słonko świeci, deszczyk pada”.

Na sygnał “słońce świeci” bieg drobnymi kroczkami we wspięciu na palcach, “deszcz pada” - przyjmują postawę korekcyjną; siad skulny , głowa schowana.

 

 4. Ćwiczenie z elementem podskoku “Omiń kałużę”.

Na podłodze rozłożone gazety, dzieci wesoło biegają omijając je.

Po zakończonym ćwicz. dz. zrobią z gazety kulki.

 5. Ćwiczenie oddechowe “Piłeczki w kole”.

Dzieci ustawione na obwodzie koła w pozycji Klappa. W środku koła kilka piłek - kulek z gazety. Dzieci dmuchają przekazując dalej kulki koledze.

Pozycja Klappa /klęk prosty, ramiona wyprostowane, oparte o podłogę, plecy tworzą stolik/

 6. Ćwiczenie rzutu do parasola.

Dzieci rzucają kulkami z gazety do parasola z odległości 1,5 m.

 

 7. “Duży i mały wiatr”.

Siad prosty. Wznos ramion w górę, naśladowanie szumu wiatru. Skurcz pionowy ramion - mały wiatr, poruszanie dłońmi.

 

 8. “Stolik w parach”.

Siad klęczny, przejście do podporu. Leżąc tyłem o nogach ugiętych drugie dz. przechodzi pod barki, biodro, kolana w linii prostej przodem.

 

 9. Ćwiczenie mięśni grzbietu “Kto prędzej”.

W dwóch rzędach siad skrzyżny, ręce skrzyżowane na kolanach. Kółka rozłożone na podłodze, jedno dziecko biegnie, rozkłada woreczki - do każdego kółka, wraca skokami ze złączonymi nogami. Drugie dziecko biegnie, zbiera woreczki i wraca ze złączonymi nogami, oddaje woreczki koledze.

 

 10. Ćwiczenie oddechowe “Rozpędzanie chmurek”.

Dzieci w leżeniu tyłem, RR wzdłuż tułowia, NN podkurczone. Wciągają powietrze nosem, przenoszą RR płynnym ruchem kolistym za głowę- rozpędzając chmurki. Ponieważ RR nie rozpędziły chmurek, przy powrocie do siadu dz. pomagają sobie dmuchaniem i kolistymi ruchami NN.

RR – ręce
NN- nogi

 11. “Kłębuszek” - ćwiczenie mięśni grzbietu.

Dzieci leżą swobodnie tyłem, bokiem. Na sygnał zwijają się w kłębuszek, chowając głowę podkurczają NN, na których zaciskają RR.

 

 12. Ćwiczenie ogólnorozwojowe.

Dwa zespoły. Siad skrzyżny. Przed dz. laski w poprzek, dalej ławeczka. Laski przekładają przez NN, czworakują do ławeczki, na ławeczce ślizg. Powrót po linii, RR w bok.

 

 13. Ćwiczenie uspokajające.

Leżenie tyłem w kole, stopy do środka. Oddychanie torem przeponowym, NN ugięte w kolanach.

 

 14. Ćwiczenie stóp.

Siad prosty w kole, zwijanie szarfy palcami - komu się uda to wykonać?

 

 15. Marsz.

Marsz po kole, korygowanie postawy w lustrze.