„W królewstwie KRÓLA MACIUSIA" - przestrzeganie praw dzieci w zabawach

Cele:

 • poznanie  przez  dzieci  swoich  praw, 
 • wdrażanie  dzieci  do  nazywania  i  wyrażania  uczuć  swoich  i innych,
 • budzenie  i  wyzwalanie  spontanicznej  radości  poprzez  zabawę.

Przebieg zajęć:

 1. Zabawa integracyjna pt. „Witam tych, którzy mają różowe buciki...”
  Dzieci, które czują się powitane – odpowiadają umówionym sygnałem (podniesieniem ręki).

 2. „Król Maciuś Pierwszy” – inscenizacja utworu. (PRAWO DO RADOŚCI) 
   Dziecko w dowolny sposób przedstawia treść opowiadania nauczycielki.
   Pozostałe dzieci słuchają a następnie dopowiadają swoje przemyślenia.

 3. „Król Maciuś Pierwszy zaprasza do zabawy” – zabawa ruchowa. 
  Wybrane dziecko – Król Maciuś – zaprasza przedszkolaków do zabawy ruchowej. Dzieci w określony sposób poruszają się po sali , np. jak zające, jak węże, jak ptaki itp.

 4. Zabawa „Wyrażanie uczuć”. (PRAWO DO WYRAŻANIA SWOICH UCZUĆ I MYŚLI)
  Dzieci – na podstawie ilustracji wypowiadają się na temat charakterystycznych cech różnych stanów emocjonalnych, np. radosna twarz – to buzia na której usta skierowane są do góry, a oczy są duże i radosne.

 5. „Miny” – zabawy z lusterkiem.
  Dzieci przedstawiają, wyrażają minami różne uczucia: radość, złość, smutek, itp.

 6. „Nazwij swoje uczucia” – dokończ zdania.
  Dzieci tworzą dalszą część rozpoczętego przez nauczycielkę zdania, np.
  •    Jestem smutny , gdy ...
  •    Czuję się szczęśliwy , ponieważ ...
  •    Boję się , gdy ...
  •    Jestem zły, ponieważ ...
  •    Czuję się zadowolony , gdy ...
  •    Jest mi wesoło, kiedy ... itp.

 7. „Skrzynka uczuć” – wyrażanie swego nastroju za pomocą rysunku.
  Dzieci na kartkach rysują swoje „dzisiejsze nastroje” i wkładają karteczki do skrzyni. Na końcu zajęcia – opowiadają o swoich nastrojach.
Opracowała: mgr Anna Frank