Programy

programyProgramy pracy w Miejskim Przedszkolu nr 15 w Siedlcach:
  1. Program Edukacji Przedszkolnej "Nasze przedszkole" Małgorzata Kwaśnieweska, Wiesława Żaba-Żabińska
  2. E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska „Dziecięca matematyka”
  3. Anna Frank „Idź bezpiecznie do szkoły” – program własny
  4. Krystyna Dadasiewicz „Program współpracy z rodzicami" –  program własny
  5. Hanna Krupa „Program wychowawczy dla dzieci 3-6 letnich” –  program własny
  6. D. Kmiecik, M. Pieńkowska „Adaptacja dziecka 3-letniego” –  program własny
  7. H. Skup „Edukacja teatralna” –  program własny
  8. D. Kmiecik, H. Skup „Edukacja ekologiczna wychowania przedszkolnego w grupie dzieci sześcioletnich" –  program własny
  9. A. Frank „Gimnastyka przedszkolna” –  program własny
  10. I. Majchrzak „Alternatywna metoda nauki czytania”