Wizja

Chcemy stworzyć dzieciom takie warunki, aby sprzyjały one:

  • Ogólnemu rozwojowi.
  • Kształtowaniu się charakteru, wiedzy i świadomości (inspiracji), kształtowaniu postaw.
  • Równowadze, stabilizacji w atmosferze bezwarunkowej miłości i akceptacji.

 

Misja

Jesteśmy po to, aby dostrzegać i pielęgnować zalety oraz mocne strony wychowanków i to, co w nich dobre i mądre, a także promować ich pomysłowość i twórcze działanie.

  • Pragniemy uczyć ich szacunku dla siebie i innych oraz wewnętrznej motywacji do wytrwałości, radzenia sobie z własnymi emocjami, umiejętności wejrzenia w głąb siebie, ekspresji i intuicji, umiejętności porozumiewania się z innymi, życia w społeczeństwie i pracy w zespole.
  • Pragniemy zaszczepić u dzieci radość z wykonywania różnorodnych zadań, uświadomić dobroczynny wpływ ruchu dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Pragniemy podnosić nasze kwalifikacje zawodowe, aby nasze osiągnięcia mogły wspierać i organizować prawidłowe warunki rozwoju dzieci.