mgr Marlena Sawiak


Marlena Sawiak

Wykształcenie:

  • licencjat - Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
  • wyższe magisterskie - Edukacja wieku dziecięcego
  • studia podyplomowe - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Stopień awansu zawodowego:

  • nauczyciel kontraktowy

Dodatkowe kwalifikacje: