mgr Alicja Ulko


Alicja Ulko

Wykształcenie:

  • wyższe magisterskie o specjalności wychowanie przedszkolne.      

Stopień awansu zawodowego:

  • nauczyciel dyplomowany.

Dodatkowe kwalifikacje:

  • studium podyplomowe w zakresie historii,
  • studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą.

Otrzymane nagrody:

  • wyróżniającą ocenę pracy - 2002.
  • nagroda dyrektora za całokształt pracy - 1994, 2004 i 2006.
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2005.
  • nagroda Prezydenta Miasta Siedlce - 2008.