mgr Mariola Pieńkowska


Mariola Pieńkowska

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie - UW,
 • wychowanie przedszkolne - SN.

Stopień awansu zawodowego:

 • nauczyciel dyplomowy.

Dodatkowe kwalifikacje:  

Studia podyplomowe:
 • „Moderator szkolny - lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli i rozwoju organizacyjnego szkoły",
 • „Oligofrenopedagogika i pedagogika integracyjna”,
 • „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna”.
Kursy kwalifikacyjne:
 • „Oligofrenopedagogika”.
Kursy:
 • „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna",
 • „Kierowników wycieczek szkolnych",
 • „Podstawy obsługi komputera",
 • „Alternatywne metody nauki czytania w przedszkolu",
 • „Metoda dobrego startu".
Warsztaty:
 • „Aktywne metody pracy- pedagogika zabawy,
 • „Edukacja matematyczna" cz. I i II,
 • „Bożonarodzeniowe warsztaty rękodzieła artystycznego",
 • „Polskie tańce narodowe",
 • „Arte Terapia” – kurs podstawowy,
 • Mandala jako narzędzie terapeutyczne,
 • „Biblioterapia jako metoda pracy z tekstem literackim stymulująca rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka”.

Otrzymane nagrody:

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 2006 r.;
 • nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty 2004 r.;
 • nagroda Prezydenta Miasta Siedlce 2003 r.;
 • nagrody dyrektora - 1996 r., 2000 r., 2002 r., 2008r.;
 • listy  pochwalne - 1994 r., 2001 r.;
 • listy gratulacyjne -1997 r. 1999 r., 2006r.;
 • wyróżnienia i dyplomy za przygotowanie dzieci do konkursów plastycznych, teatralnych wokalnych i spartakiad przedszkolnych;
 • podziękowania - od Stowarzyszenia Wspólnota Polska oddział w Siedlcach w 1999 r. i 2000 r., Akademii Podlaskiej za opiekę nad studentami za lata 1986-2008. 

Programy własne:

 • „Miniprogram adaptacji dziecka w przedszkolu",
 • „Adaptacja dziecka 3-letniego w przedszkolu”.