mgr Katarzyna Lipińska


Katarzyna Lipińska

Wykształcenie:

  • wyższe magisterskie o specjalności kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne.

Stopień awansu zawodowego:

  • nauczyciel dyplomowany

Dodatkowe kwalifikacje:

  • organizacja, formy i metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
  • andragogika.