mgr Katarzyna Waszczuk


Katarzyna Waszczuk

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie - Kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne
 • studia podyplomowe – Kształcenie uczniów o ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • studia podyplomowe – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka     

Stopień awansu zawodowego:

 • nauczyciel dyplomowany

Dodatkowe kwalifikacje:

Kursy kwalifikacyjne:
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych
Dodatkowe kwalifikacje:
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I iII stopnia
 • Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak 
 • Kierownik wycieczek szkolnych
 • Kierownik wypoczynku 
 • Wychowawca wypoczynku 
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna u dzieci
 • Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym 
 • Kodowanie bez komputera – zabawy i gry kreatywne z użyciem tabletu i komputera