mgr Hanna Krupa


Hanna Krupa

 

Przebieg pracy zawodowej:

 • 01.09.1982 – 14.10.1986 – Państwowe Przedszkole nr 23 w Siedlcach – nauczyciel,
 • 15.10.1986 – 31.08.2002 – Miejskie Przedszkole nr 23 w Siedlcach im. Jana Brzechwy w Siedlcach – dyrektor,
 • 01.09.2002 – Miejskie Przedszkole Nr 15 w Siedlcach – dyrektor.

Wykształcenie:

 • 1993-1995 – Studium Wychowania Przedszkolnego kierunek – wychowanie przedszkolne
 • 1992-1997 – Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna mgr nauczania początkowego
 • 1998-1999 – Studia podyplomowe z zakresu wychowanie przedszkolne
 • 1998-1999 – Studia podyplomowe z zakresu ewaluacji  i egzaminowania
 • 1999-2000 – Studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą
 • 2004-2006 – Studia podyplomowe  z zakresu oligofrenopedagogiki i pedagogiki integracyjnej

Dodatkowe kwalifikacje:  

 • kurs komputerowy I stopnia,
 • kurs zawodowy w zakresie zarządzania oświatą,
 • zajęcia warsztatowe ”Metoda dobrego startu”,
 • konferencja metodyczna  na temat: „Nowa fala kryzysu szkoły i ogólne założenia jej przebudowy”,
 • Arte Terapia – warsztaty,
 • „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej”,
 • kurs doskonalący „Zastosowanie metody Marii Montessori   we  wczesnej edukacji dziecka”,
 • seminarium „Technologie informatyczne w  oświacie – zarządzanie  i edukacja”,
 • konferencja „Idea partnerstwa w Europie wielu narodów”,
 • zespół problemowy  Wdrożenie programów dla edukacji elementarnej „Klucz do uczenia się” oraz „Przyjaciele  Zippiego”,
 • kurs doskonalący  „Nadzór pedagogiczny dyrektora   przedszkola”,
 • konferencja „Etyka pracy dyrektora szkoły”.

Otrzymane nagrody:

 • Prezydenta Miasta Siedlce
 • Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Ministra Edukacji Narodowej
 • Medal Komisji Edukacji narodowej
 • Medal za zasługi dla Muzeum Diecezjalnego i życia kulturalnego regionu.