mgr Anna Mateuszak


Anna Mateuszak

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie o specjalności kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne

Stopień awansu zawodowego:

 • nauczyciel dyplomowany

Dodatkowe kwalifikacje:  

Studia podyplomowe:
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • Pedagogika wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Integracja Sensoryczna
Kursy kwalifikacyjne:
 • Oligofrenopedagogika
 • Zarządzanie Oświatą
Kursy:
 • Kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Kierownik wycieczek szkolnych,
 • Organizacja, formy i metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
 • Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • Gry i zabawy językowe wspomagające rozwój mowy dziecka,
 • Przedszkolak w świecie pojęć matematycznych
 • Autoewaluacja pracy przedszkola,
 • Nie takie pająki straszne, jak je malują- prawie wszystko o mediach w kształtowaniu pojęć przyrodniczych,
 • W krainie papieru- zabawy ruchowe do wierszy i piosenek z wykorzystaniem różnych form papieru, 
 • Drama i improwizacje teatralne w pracy nauczyciela z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metody zabawy z dziećmi w teatr pantonimy,
 • Zabawy kreatywne, zajęcia relaksacyjne i odprężające w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej,
 • Dzieci i zjawiska wokół nich. Metody aktywne i ich istota,
 • Klimatolubne Przedszkolaki,
 • Zajęcia relaksacyjne, ćwiczenia wizualizacyjne oraz zabawy kreatywne w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej,
 • Muzyka i ruch dla smyka- zabawy muzyczno-ruchowe w przedszkolu.
Warsztaty:
 • Prawo oświatowe w pracz nauczyciela,
 • Pierwsza pomoc przedlekarska,
 • Fotografia cyfrowa w pracy nauczyciela, edycja i obróbka zdjęć.
 • Rozwijanie potencjału twórczego dziecka.
 • Karnawał w plastyce.
 • Rozwijanie potencjału twórczego dziecka.
 • Budowanie dobrych relacji z rodzicami.
Osiągnięcia dodatkowe
 • Nagroda Dyrektora - 2010 r., 2016 r., 2018 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2017 r.