mgr Anna Jasieńczuk


Anna Jasieńczuk

Wykształcenie:

  • wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
  • studia podyplomowe - Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna - APS Warszawa 

Stopień awansu zawodowego:

  • nauczyciel kontraktowy

Dodatkowe kwalifikacje:

  • kwalifikacyjny kurs pedagogiczny - MSCDN Siedlce
  • Wybrane elementy systemu Edukacja Przez Ruch
  • Podstawy prawa oświatowego
  • Sylabowa nauka czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
  • Gry i zabawy integracyjne rozwijające kreatywność oraz umiejętności społeczne
  • Podstawy procesów integracji sensorycznej w pracy z uczniami