mgr Sara Szczepaniak


Sara Szczepaniak

Wykształcenie:

  • wyższe magisterskie - Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  • studia podyplomowe - Wychowanie przedszkolne

Stopień awansu zawodowego:

  • nauczyciel kontraktowy

Dodatkowe kwalifikacje:

  • kurs wychowawcy kolonijnego