Opłaty

Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) przez wychowanków przedszkola  ustala się w wysokości 8,00 zł, co stanowi koszt produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków:

  •  śniadanie  - 2,00 zł
  •  obiad  -  4,00 zł 
  •  podwieczorek  - 2,00 zł

Opłaty za korzystanie z usług przedszkola dokonujemy na rachunki bankowe w ING Bank Śląski:

  •  oplata za żywienie: 36 1050 1953 1000 0023 5335 4935
  •  opłata za świadczenia opiekuńczo–wychowawcze ponad podstawę programową: 68 1050 1953 1000 0023 4839 8047

Opłaty dokonujemy z dołu do 10- tego każdego miesiąca na konto bankowe, a w indywidualnych przypadkach w kasie przedszkola. 


Opłaty za Radę Rodziców i środki czystości – 45,00 zł miesięcznie.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe, a w sporadycznych przypadkach  w przedszkolu

KONTO  RADY RODZICÓW: 10 9194 0007 0000 2743 2000 0010

Roczna składka na wyprawkę wynosi 200,00 zł. Na przelewie proszę zaznaczyć imię i nazwisko dziecka z dopiskiem „wyprawka”.