Opracowania

O czym rodzice powinni pamiętać

CZYM DZIECKO ŻYJE, TEGO SIĘ NAUCZY

 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać.
 • Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
 • Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
 • Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji, uczy się być cierpliwym.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
 • Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
 • Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności;
 • Jeśli dziecko żyje w poczuciu aprobaty, uczy się lubić siebie;
 • Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie;
Drodzy Rodzice:

Wychowanie dziecka i przygotowanie go do samodzielnego życia należą do najtrudniejszych zadań, z jakimi człowiek musi się zmierzyć. Najczęściej w ogóle nie jesteśmy do nich przygotowani. Potwierdza to powiedzenie, że rodzicami łatwo się zostaje, ale trudno nimi być.

Jak więc postępować i jakimi zasadami się kierować w wychowaniu dziecka?

Najistotniejszą sprawą w wychowaniu dziecka jest uznanie i akceptowanie przez rodziców najważniejszych kwestii:

 1. Opieka nad dzieckiem to ogromny obowiązek, pełen wyrzeczeń i poświęceń, który na zawsze zmienia nasze życie – świat wywraca się do góry nogami, wszystko jest inne niż zwykle i nie ma odwrotu.
 2. Dziecko ma swoje prawa. Zadaniem rodziców jest troska i czuwanie nad tym, aby te prawa były przestrzegane.
 3. Zachowanie dziecka jest bardzo silnie związane z kolejnymi fazami jego rozwoju. Rodzice muszą je rozumieć i akceptować – nie gniewać się na dziecko, gdy na pewnym etapie swojego życia buntuje się i mówi nie, lecz raczej niepokoić się gdy bywa grzeczne.
 4. Każde dziecko jest inne, niepowtarzalne, inne od wszystkich. Rodzice powinni nauczyć się widzieć i zaspokajać jego potrzeby. Muszą pamiętać także i o tym, że w jednej rodzinie nie ma dwóch takich samych dzieci.
 5. Mózg dziecka jest jak twardy dysk komputera z ogromną wolną pamięcią – zapisuje się w nim wszystko, co zdoła do niego dotrzeć. To od nas zależy, jakiego człowieka stworzymy.
 6. Prostym, dostępnym dla każdego, lecz wciąż niedocenianym sposobem rozwijania dziecięcej wyobraźni, zainteresowań jest wspólne czytanie. Czynność ta kształtuje w dziecku poczucie własnej wartości, uczy pozytywnego myślenia, moralnych i nie agresywnych zachowań oraz odróżniania dobra od zła a także buduje zdrową więź emocjonalną.

Do ważnych zasad zalicza się również otaczanie dziecka bezinteresowną miłością, okazywanie szacunku dla jego prywatności oraz tworzenie przyjaznego klimatu dla wyrażania i akceptowania własnych uczuć. Dziecko zawsze powinno być kochane, nawet wtedy, gdy jego zachowanie jest naganne.

A jakie błędy popełniają najczęściej rodzice? :

Pośpiech – zbyt często mówicie dziecku: teraz nie mam czasu;
Odrzucenie – krytykujecie dziecko, a nie jego zachowanie;
Ignorowanie – nie poświęcacie dziecku uwagi;
Niekonsekwencja – nie dotrzymujecie obietnic i ustalonych zasad;
Wyręczanie – robicie wszystko za dziecko;
Impulsywność – pod wpływem emocji podejmujecie decyzje dotyczące dziecka;
Przymus: zmuszacie dziecko do robienia czegoś, co je nie interesuje

Zebrała i opracowała M. Klimek

Skip to content