mgr Mariola Pieńkowska

pienkowska

mgr Mariola Pieńkowska

nauczyciel

Wykształcenie

 • wyższe magisterskie – UW
 • wychowanie przedszkolne – SN

Stopień awansu zawodowego

 • nauczyciel dyplomowany

Dodatkowe kwalifikacje

Studia podyplomowe
 • Moderator szkolny – lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli i rozwoju organizacyjnego szkoły
 • Oligofrenopedagogika i pedagogika integracyjna
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Kursy kwalifikacyjne
 • Oligofrenopedagogika
Kursy
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • Kierowników wycieczek szkolnych
 • Podstawy obsługi komputera
 • Alternatywne metody nauki czytania w przedszkolu
 • Metoda dobrego startu
Warsztaty
 • Aktywne metody pracy – pedagogika zabawy
 • “Edukacja matematyczna” cz. I i II
 • Bożonarodzeniowe warsztaty rękodzieła artystycznego
 • Polskie tańce narodowe
 • „Arte Terapia” – kurs podstawowy
 • Mandala jako narzędzie terapeutyczne
 • Biblioterapia jako metoda pracy z tekstem literackim stymulująca rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka

Otrzymane nagrody

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 2006 r
 • Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty 2004 r.
 • Nagroda Prezydenta Miasta Siedlce 2003 r.
 • Nagrody Dyrektora – 1996 r., 2000 r., 2002 r., 2008 r.
 • listy  pochwalne – 1994 r., 2001 r.
 • listy gratulacyjne – 1997 r., 1999 r., 2006 r.
 • wyróżnienia i dyplomy za przygotowanie dzieci do konkursów plastycznych, teatralnych wokalnych i spartakiad przedszkolnych
 • podziękowania – od Stowarzyszenia Wspólnota Polska oddział w Siedlcach w 1999 r. i 2000 r., Akademii Podlaskiej za opiekę nad studentami za lata 1986-2008

Programy własne

 • “Miniprogram adaptacji dziecka w przedszkolu”
 • “Adaptacja dziecka 3-letniego w przedszkolu”
Skip to content