mgr Henryka Skup

skup

mgr Henryka Skup

nauczyciel

Wykształcenie

Stopień awansu zawodowego

  • nauczyciel dyplomowany

Dodatkowe kwalifikacje

O mojej pracy

L. S. Wygotski twierdzi, iż ukończenie trzeciego roku życia jest bardzo ważnym, wręcz przełomowym punktem w rozwoju dziecka. Do tego czasu, bowiem uczyło się ono w sposób bardziej spontaniczny niż kierowany. Pobyt w przedszkolu stwarza nowe możliwości w znaczeniu poszerzania terenu swojej działalności, zdobywania nowych doświadczeń w sytuacji, która zapewnia większy wachlarz bodźców różniących się od działających dotychczas w środowisku rodzinnym. Związane są z tym zmiany zarówno ilościowe: wzrost liczby wymagań, jak i jakościowe: zmiana ich rodzaju wynikająca z odmiennej sytuacji, w jakiej znajduje się dziecko.

W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej stwarzam warunki sprzyjające rozwojowi dzieci. W podejmowanych działaniach staram się stymulować wszystkie sfery osobowości dzieci, dbać o ich harmonijny rozwój. Wspomaganie rozwoju dzieci odbywa się w miłej, serdecznej, przyjacielskiej atmosferze. Stawiane zadania dostosowuję do potrzeb, możliwości i zainteresowań moich wychowanków. Proces dydaktyczno-wychowawczy organizuję tak, by sprzyjał podejmowaniu przez dzieci działań twórczych oraz osiąganiu praktycznych umiejętności.
Dążę, by dzieci nabyły jak najwyższy, na miarę ich możliwości, poziom sprawności, umiejętności, a także wiedzy, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania w środowisku oraz, by nabyły umiejętność współdecydowania o sobie.

Skip to content